Produkcja kawy to ciężka i wyczerpująca praca. Główną przyczyną jest ukształtowanie terenu – plantacje kawy znajdują się w wysokich górach. Drogi prowadzące do plantacji są długie i niebezpieczne. Najczęściej producenci są zmuszeni do dźwigania ciężkich, 50-kilogramowych worków kawy w górę i w dół nawet do 5 razy dziennie. Ze względu na dużą ilość produkowanej w Hondurasie kawy i brak mechanizacji produkcji, pośrednicy płacą niewielkie pieniądze, które nie zapewniają godziwej zapłaty za tę ciężką pracę i nie zapewniają wystarczających środków do życia i utrzymania rodziny przez producentów kawy.

Przełom nastąpił, gdy czterech braci założyło Rodzinę Kolpinga. Wszyscy członkowie Rodziny  byli hodowcami kawy dążącymi do zmiany niepewnych warunków pracy.

Dzięki początkowemu wsparciu zapewnionemu przez Dzieło Kolpinga, mogli kupić sadzonki kawy oraz wziąć udział w organizowanym przez Kolping szkoleniu dotyczącym procesu produkcji kawy.

Teraz bracia mogli produkować kawę wyższej jakości. Nabyta wiedza na temat produkcji i jakości kawy sprawiła, że producenci byli w stanie przedstawić jednolity front i przemawiać jednym głosem do pośredników, a także pobierać znacznie wyższe ceny za sprzedaż kawy. 

Przedpłaty zapewniły bezpieczeństwo inwestycji przed zbiorami. Do braci dołączało coraz więcej producentów kawy. Dziś mogą godnie żyć z plonów.

Życie na plantacji:

W 1995 roku kolpingowscy rolnicy z Hondurasu nawiązali współpracę z Palarnią Kawy Langen Medebach i Dziełem Kolpinga z Paderborn w Niemczech. Zaczęli sprzedawać swoją kawę z pominięciem pośredników prosto do Europy – tak powstała kolpingowska marka Kawy Tatico. W 2016 roku Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce nawiązała współpracę z producentami z Hondurasu oraz palarnią kawy z Niemiec i w ten sposób udało się wprowadzić kawę Tatico również na polski rynek.

czytaj więcej o kolpingowskiej współpracy Kolpinga polskiego i honduraskiego.